AGAADH-CALENDAR

AUG -2017                                                                                                   OCT-2017

SEPTEMBER – 2017

DATE DAY CHRISINITY ISLAM HINDU & Indian BUDHH SIKH BAHAI JUDAISM CONFUSIAN JAIN PARSI
1 FRIDAY Guru granth sahib(First Prakash)
2 SATURDAY Eid-ul-adha/Bakrid Padma Karma Ekadashi Vrat, Vaman Jayanti,Dol Gyaras
3 SUNDAY Pradosh vrat
4 MONDAY
5 TUESDAY Anant Chaturdasshi,   Teacher’s Day, Ganpti visharjan,poornima vrat
6 WEDNESDAY snan-dan ki poornima, Mahalya-Pitripaksh,Shradh begin
7 THURSDAY
8 FRIDAY Holy Cross Day
9 SATURDAY Ganesh Chaturthi vrat
10 SUNDAY
11 MONDAY
12 TUESDAY Mahalaxmi Vrat, Chandrodayi,Sorahia Mela Samapat
13 WEDNESDAY Jivitputrika vrat
14 THURSDAY Hindi Divas,Matri navmi, matamah shradh, Vrat Paran
15 FRIDAY
16 SATURDAY Indira Ekadashi Vrat Guru Amar Das Sahib (Jotijot) Guru Ramdas Shahib(Gurgadi & Jotijot)Guru Arjun Sahib(Gurgadi)
17 SUNDAY Vishavkarma pooja, Pradosh vrat,Kanya-Sankranti
18 MONDAY Mas-Shivratri Vrat, Magha Shradh Guru Angad Sahib     (Gurgadi)
19 TUESDAY Shradh ki Amavshya, Pitri Visharjan
20 WEDNESDAY Snan-dan ki Amavshya
21 THURSDAY Shardiy Navratra, Kalash Sthapna,Chandra Darshan,Agrashen Jayanti Rosh HaShanah Starts
22 FRIDAY Hijra-Islamic New Year Guru Nanak Shahib (Jotijot)
23 SATURDAY Vainayki Ganesh Chaturthi Vrat Rosh HaShanah Ends
24 SUNDAY Fast of Gedaliah
25 MONDAY
26 TUESDAY
27 WEDNESDAY Sarshawati Aawahan, Mahanisha Pooja, Ananpoorna Parikrama Sa. 5/22 se
28 THURSDAY Maha-ashtami, Durga-Ashtmi Vrat,Ananpoorna Parikrama Ra. 7/27 tak
29 FRIDAY Michael and All Angels Durga Navmi,Maha-navmi Vrat
30 SATURDAY Vijya Dashmi,Pattabhishek- pooja,  Baudhavatar,   Navratra Vrat Paran Yom Kippur
AUG -2017                                                                                                   OCT-2017